AKSU0
Právo obchodních korporací a družstev
Trestní právo
•    TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ
•    TRESTNÍ ŘÍZENÍ

Občanské právo
•    SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
•    MAJETKOVÉ VZTAHY
•    PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM
•    SPRÁVA MAJETKU (nemovitosti atd.)
•    SPRÁVA POHLEDÁVEK
•    ZÁVAZKOVÉ PRÁVO
•    ÚPADKOVÉ PRÁVO (INSOLVENCE)
•    ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
•    DĚDICKÉ PRÁVO
•    POJISTNÉ PRÁVO
•    OCHRANA OSOBNOSTI


Rodinné právo
Pracovní právo
Správní právo
Exekuční řízení, vymáhání pohledávek
Směnečné právo