AKSU0

Dne 1. 1. 2014 byl zrušen Obchodní zákoník a jeho ustanovení jsou nyní rozdělena do zákona číslo 89/2012 Sb. „nového“ občanského zákoníku (např. ujednání o závazkových vztazích – uzavírání smluv, jednotlivé smluvní typy, otázky porušení povinností, náhrady škody, promlčení atd.) a do zákona číslo 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích, který nahrazuje ustanovení obchodního zákoníku o obchodních společnostech.

Do 30. 6. 2014 byly všechny společnosti povinny přizpůsobit své zakladatelské dokumenty novému zákonu o obchodních korporacích a dodat nové dokumenty do sbírky listin. Naše advokátní kancelář Vám poskytne odborné právní poradenství při změně společenských smluv a stanov společností a při jejich úpravách tak, aby plně vyhovovaly novému zákonu o obchodního korporacích.

Pro bližší informace nás kontaktujte na kterémkoli z uvedených kontaktů.