AKSU0

Nový občanský zákoník je účinný od 1. 1. 2014 a mění téměř všechny oblasti občanskoprávních vztahů včetně podnikání.

Advokátní kancelář Šmídek a Ulmann nabízí specializované služby zaměřené na přechod na nový občanský zákoník. Zajistíme úpravu veškerých smluvních dokumentů, všeobecných obchodních podmínek, návrh nových smluv (včetně nově zavedených smluvních typů) apod.