AKSU0

Odměna advokáta za poskytování právních služeb vychází zásadně z dohody a uzavřené smlouvy mezi advokátem a klientem. Výše odměny se odvíjí od rozsahu, složitosti a časové náročnosti poskytovaných služeb. Přihlíží se také k míře odpovědnosti advokáta v konkrétním případě. V závislosti na těchto kritériích činí odměna 1.000,- až 2.500,- Kč /1 hod. V případě dlouhodobější spolupráce lze s klientem uzavřít příkazní smlouvu a na jejím základě účtovat předem domluvenou paušální odměnu.
 
Není-li cena stanovena dohodou smluvních stran, účtuje advokát svoji odměnu v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) za jednotlivé úkony právní služby.

Partneři advokátní kanceláře jsou plátci DPH.

 

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.